Đánh rơi hạnh phúc

Khi mình còn cầm trong tay nhiều thứ thì mình không biết nên trân quý cái gì và nắm cầm cái gì, rồi nhiều khi quên rằng ta đang có nhiều thứ trong tay.
Đánh rơi hạnh phúc
          Khi mình còn cầm trong tay nhiều thứ thì mình không biết nên trân quý cái gì và nắm cầm cái gì, rồi nhiều khi quên rằng ta đang có nhiều thứ trong tay.
          Đến một hôm, vì thời gian hay vì một vài lý do khách quan nào đó khiến mình bị mất tất cả, hoặc giả chỉ mất một trong những thứ ấy thì khi đó tâm lý thường thì đau khổ và tìm kiếm trong nuối tiếc.
          Khát vọng, tham vọng, dục vọng, ước vọng là người bạn đồng hành cùng con người, bởi lẻ sống và lý tưởng sống của chúng ta luôn bị vây quanh bởi chúng.
          Đến khi nào những thứ “vọng” kia vơi đi thì hạnh phúc sẽ bên ta.
 
 

Tác giả bài viết: Định Tuệ